header2-gids-voor-professionals.png

Hoger opgeleide (zelfstandig) professionals weten Jimgo te vinden bij twijfels en vragen omtrent hun persoonlijke ontwikkeling en het vervolg in hun loopbaan.

 

Het ontbreekt hen aan duidelijkheid en energie om de volgende stap binnen werk en loopbaan te zetten. Het overzicht is zoek en twijfel en passiviteit nemen hand over hand toe. Jimgo biedt zowel persoonlijke trajecten als workshops aan waarin zaken scherp worden gesteld.

 

  • Twijfels worden omgezet in acties
  • Belemmerende denkpatronen worden doorbroken
  • Keuzes worden gemaakt
  • Focus op het meest motiverende loopbaanperspectief

 

 

Samen met de professional weet Jimgo snel tot overzicht en inzicht te komen. Persoonlijke overtuigingen, kwaliteiten, motivaties en drijfveren worden helder in kaart gebracht. Er worden belangrijke keuzes gemaakt.

Dit inzicht wordt omgezet naar een nieuwe persoonlijke koers waarbij mensen zelf de regie volledig in handen hebben en met hernieuwde energie en op ontspannen wijze hun loopbaan succesvol voort kunnen zetten.