header2-persoonlijk-routeplan.png

In onze huidige samenleving wordt het steeds belangrijker om goed te weten hoe we invulling willen geven aan leven en loopbaan. Het kan je echter overkomen dat je dit niet meer weet. Je kampt al langer met diverse vragen en piekert over hoe jij verder wilt. Je stelt jezelf vragen als:

 

  • Wil ik dit nog langer? Zit ik wel op de
    goede plek?
  • Kan ik niet iets heel anders gaan doen?
  • Het werk op zich is goed te doen, maar ik blijf mijzelf afvragen waar ik het allemaal voor doe.

 

Kortom: Je hebt geen helder zicht meer op hoe jij verder wilt. Het werk kost je erg veel energie en je zou wel wat anders willen maar je hebt geen flauw idee wat. Je hebt het idee vast te zitten in de situatie en ziet geen uitkomst.

Een persoonlijk koersonderzoek biedt de mogelijkheid om stil te staan bij jezelf en je
richting te bepalen. Je werkt aan de
concretisering van een helder en motiverend loopbaanperspectief. Het traject bestaat uit acht gesprekken en bestaat grofweg uit drie fases:

1. Startfase

Hoe ben je in deze situatie terecht gekomen, welke keuzes zijn eerder in je loopbaan gemaakt? Zijn die  bewust of onbewust gemaakt? Vanuit de huidige situatie wordt gekeken welke stappen er te nemen zijn om tot een nieuw loopbaanperspectief te komen.

2. Persoonlijke analyse

Op basis van eigen ervaringen en zelfanalyse verhelder je jouw talenten en drijfveren. Je krijgt inzicht in de typerende manier van functioneren en benoemt kwaliteiten en valkuilen. Wat zijn zingevende en motiverende factoren? Welk belang en waarde hecht je precies aan werk? Persoonlijke voorkeuren worden onderzocht, belemmeringen die meespelen in kaart gebracht.

3. Focus

Focus op mogelijkheden en concretisering van het
loopbaan-perspectief. Er wordt gericht gewerkt aan een motiverend en helder loopbaanperspectief en loopbaanplan. Hierbij worden persoonlijke doelstellingen benoemd en een actieplan opgesteld.

Door een unieke combinatie van persoonlijkheid, kennis en opgedane werk- en levenservaring is Jimgo in staat snel duidelijkheid te scheppen en belemmerende denkpatronen te doorbreken. Hierdoor komt persoonlijke kracht vrij om de regie weer in handen te nemen en effectief om te gaan met lastige situaties.